Dotace, dotační tituly, články

 Kotlíkové dotace 
     Kotlíkové dotace 2016 
     Kotlíkové dotace 2016 - leták 
 Program: Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018 
                    Formuláře: Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 
                                     Čestné prohlášení spoluvlastníka 
                                     Vzor obálky žádosti o dotaci 

 Dotace pro Prahu  
 Nová Zelená Úsporám  

Výhrady EK k dotacím na uhelné kotle
Směrnice o Ekodesignu pro kotle a kamna na tuhá paliva

zpět