Externí zásobník paliva

Všechny typy kotlů Hapero můžeme pro vysoký komfort obsluhy propojit s externím zásobníkem peletek, ze kterého si samy nasávají palivo do denního zásobníku kotle.

Velikost zásobníku si můžeme zvolit dle našich prostorových a stavebních dispozic. Může být umístěný až do vzdálenosti 20m od kotle. Výškový rozdíl v podlaží není problém.

  Zásobník o rozměrech 80 x 80 x 130 cm pojme cca 500kg peletek a to je zásoba na 2-3 týdny provozu pro kotel HP02 – 15 kW. Pokud požadujeme delší dobu provozu bez doplňování paliva, je možné objednat průmyslově vyráběný zásobník od firmy GEO plast, nebo si vytvořit zásobník třeba ze sklepní místnosti. V obou případech tak vytvoříme zásobník o objemu několika tun a můžeme pak využít služeb firmy, která nám doveze a nafouká palivo přímo do zásobníku z cisterny.

Technické informace a pokyny pro výrobu a instalaci zásobníku na peletky

Zásobník na peletky – jsou dvě možnosti realizace:

1.    Zásobník vyrobí dle požadavku zákazníka naše firma a je dodán současně s dodávkou kotle. Pro představu: zásobník o objemu 400 kg je v ceně 3.500,- Kč bez DPH a dopravy. Zásobník je vyroben z materiálu OSB desek, nebo lamina podle přání zákazníka. Zásobník je možno umístit kdekoli do vzdálenosti až 20 m od kotle. Na základě stanovené vzdálenosti je potřeba zvolit typ tzv. Startovacího setu podle jednotlivých délek, neboť ke každé délce potrubí je konfigurován výkon vzduchového čerpadla.   2.    Zákazník si vyrobí zásobník svépomocí dle našich technických podkladů. Je nutno dodat vždy zákazníkovi komponenty automatického sacího zařízení před výrobou zásobníku, aby mu mohl přizpůsobit dno zásobníku a tento zásobník byl předpřipraven. Nikdy tento sací komponent nepřipevňovat napevno před samotnou montáží kotle, neboť se musí nasadit trubice sacího zařízení a spojit s kotlem. Jakmile je kotel definitivně připojen k potrubnímu systému vytápění a ohřevu vody, poté je servisním technikem tento komponent sacího zařízení definitivně upevněn !

Při výrobě zásobníku je důležité zpevnění spojů stěn v rozích zásobníku, neboť v zásobníku vzniká přetlak ze sacího zařízení a vlivem hmotnosti paliva. Tyto spoje je nutno zpevnit ocelovým profilem tvaru L nejméně délky 15 cm a šířky 5 cm, nebo obdobným jiným způsobem.

V případě instalace zásobníku ve venkovních prostorech je nutno provést izolaci tohoto zásobníku (polystyrén apod.), aby nedocházelo ke znehodnocení kvality peletek vlivem působení vlhkosti.


zpět